Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 0210 Δασοκομία και άλλες δασοκομικές δραστηριότητες 10
2 0220 Υλοτομία 8
3 0240 Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες 14
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 32 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 32 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 32 επιχειρήσεις
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ΑΓΡΟΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΚΕ http://www.agrosimvoulos.gr
2 ΑΔΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
3 ΑΔΑΜ Ε. ΧΡΗΣΤΟΣ
4 ΒΟΥΤΣΙΔΗΣ ΑΝ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
5 ΔΕΜΙΡΗ Σ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
6 ΕΒΡΟΚΑΤ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Α.Ε. www.evrokat.net
7 ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία www.ergoprasino.gr
8 ΖΗΚΙΔΗΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9 ΚΑΜΠΟΥΡ Α. ΦΕΡΑΤ
10 ΛΑΦΤΣΗΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
11 ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΣΤ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
12 ΟΥΣΕΙΝΟΓΛΟΥ Β. ΜΕΧΜΕΤ
13 ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝ. ΧΡΗΣΤΟΣ
14 ΣΕΙΤΑΝΗΣ Ι. ΠΑΣΧΑΛΗΣ
15 ΤΖΙΒΑΡΑΣ Ι.ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
16 ΤΟΥΤΖΙΑΡΑΚΗΣ Δ. ΠΑΣΧΑΛΗΣ
17 Χ.ΠΑΠΑΔΟΥΔΗΣ-Α.ΔΑΡΒΟΥΔΗ Ο.Ε.
e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ