Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 2410 Παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραμάτων 6
2 2420 Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών, κοίλων ειδών με καθορισμένη μορφή και συναφών εξαρτημάτων 2
3 2432 Ψυχρή έλαση στενών φύλλων χάλυβα 1
4 2433 Ψυχρή μορφοποίηση ή δίπλωση μορφοράβδων χάλυβα 4
5 2442 Παραγωγή αλουμίνιου (αργίλιου) 2
6 2443 Παραγωγή μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου 1
7 2451 Χύτευση σιδήρου 1
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 17 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 17 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 17 από 17 επιχειρήσεις
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ANKER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
2 VASIL ANDREEV ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
3 Α. ΟΤΕΜΠΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
4 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΣΕΙΝ. ΙΩΑΝΝΗΣ
5 ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ Π. ΛΕΩΝΙΔΑΣ
6 ΑΦΟΙ ΑΠΟΖΙΔΗ ΟΕ
7 ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ο.Ε.
8 ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΚΑΓΙΩΝ Α.Ε. www.Evroslead.gr
9 Η.ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. http://www.shopgr.gr
10 ΚΥΚΛΩΨ Α.Ε. ΣΚΟΥΠΕΣ-ΠΛΑΣΤΙΚΑ cyclops.gr
11 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ Ι.ΣΕΡΓΙΟΣ
12 ΣΙΔΕΚΑΤ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.astirbeton.gr
e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ