Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 4311 Κατεδαφίσεις 25
2 4312 Προετοιμασία εργοτάξιου 63
3 4313 Δοκιμαστικές γεωτρήσεις 4
4 4320 Δραστηριότητες ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και άλλων κατασκευαστικών εγκαταστάσεων 1
5 4321 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 165
6 4322 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης 271
7 4329 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις 63
8 4331 Επιχρίσεις κονιαμάτων 17
9 4332 Ξυλουργικές εργασίες 120
10 4333 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων 75
11 4334 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων 45
12 4339 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος 16
13 4391 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών 9
14 4399 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 76
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 950 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 100 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 100 επιχειρήσεις
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 CONSTRUCTION Ε.Ε.
2 DEMIRCHYAN TIG. HAMBARDZUM
3 DOLARAKIS CHR. ATHANASIOS
4 EXCELLENCE συστήματα σκίασης ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ www.excellence-isologismos.gr
5 HOXHA LADIMIR του ΜΠΑΡΙΑΜ
6 MILLENNIUM STEEL Ε.Ε. - ΑΦΟΙ ΠΑΡΑΣΑΚΗ Ε.Ε. www.millenniumsteel.gr
7 MILLENNIUM ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.millenniumsteel.gr
8 MITREV AN. MITKO
9 TODOROVA KOST. VASKA
10 VENALKO Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία www. venalko.com
11 VOLL HAUS ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
12 YTONG HOYSE HELLAS O.E.
13 Α. & Θ. ΣΤΟΙΛΟΥΔΗ Ο.Ε.
14 Α. ΒΕΝΕΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. http://www.venetakis.com/
15 Α. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
16 Α. ΤΣΑΚΠΙΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. http://www.evropan.gr
17 Α. ΧΑΡΤΟΜΑΤΖΙΔΗΣ-Θ. ΚΕΡΑΤΙΔΗΣ-Α. ΧΑΡΤΟΜΑΤΖΙΔΗΣ Ο.Ε.
18 Α.Ν. ΠΙΝΑΤΖΗΣ ΙΚΕ https://www.anpinatzis.gr/
19 ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ
20 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Μ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
22 ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΣΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
23 ΑΔΑΛΗΣ Ο.Ε.
24 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝ.ΑΔΑΜ
25 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Χ.ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΔΗΣ
e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ