Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 7110 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών 1
2 7111 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων 44
3 7112 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών 228
4 7120 Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 26
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 299 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 100 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 100 επιχειρήσεις
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ATHENS FAMILY APARTMENTS ΒΑΣΙΟΥ Ο.Ε.
2 BALKANMARKET CONSULTING Ε.Ε.
3 BEST MART HO.RE.CA. SUPPLIES Ο.Ε.
4 InfoLogic Συμβουλευτική Ε.Ε. http://www.infologic.gr
5 POSTBOXX ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ www.postboxx.gr
6 SMART ENGINEERING & MANAGEMENT SOLUTIONS ΙΚΕ www.seems.gr
7 TRAVELSOFT ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
8 VENALKO Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία www. venalko.com
9 YTONG HOYSE HELLAS O.E.
10 Α. ΣΙΩΠΗΣ-Κ. ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑΣ Ο.Ε.
11 Α.Ν. ΠΙΝΑΤΖΗΣ ΙΚΕ https://www.anpinatzis.gr/
12 ΑΓΡΟΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΚΕ http://www.agrosimvoulos.gr
13 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΩΤΙΚΑ ΚΕΛΑΡΙΑ
14 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΑΒΑΡΩΝ Ν.ΕΒΡΟΥ
15 ΑΔΑΜ Ε. ΧΡΗΣΤΟΣ
16 ΑΛΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ www.alkon.gr
17 ΑΛΦΑ ΓΑΒΑΝΟΥΔΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ www.alphait.gr
18 ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΜΟΥΤΑΦΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
19 ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.thrace-invest.gr
20 ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - Γ. ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. www.akmonate.gr
21 ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΒΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ www.asfaltikaevrouate.gr
22 ΑΦΟΙ ΔΑΔΟΥΔΗ Ο.Ε.
23 ΒΕΡΜΙΣΟΓΛΟΥ Σ. - ΜΠΑΧΑΡΑΚΗΣ Α. ΟΕ
24 Γ. ΔΕΛΛΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
25 Γ.ΓΚΙΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ