Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 7810 Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης απασχόλησης 3
2 7820 Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης 1
3 7830 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού 9
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 13 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 13 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 13 από 13 επιχειρήσεις
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 KALKOVA V. IRYNA
2 Α. ΜΥΤΙΛΗΝΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. http://www.neadimet.gr
3 ΓΚΑΤΣΙΟΥΔΗΣ Κ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
4 ΚΑΖΑΚΟΥ Κ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
5 Μ.ΒΟΣΝΙΔΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. http://www.info@axtransportation.gr
6 ΜΑΡΚΟΥ Δ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ
7 ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘ. ΠΑΣΧΑΛΗΣ
8 ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΟΥ Γ. ΜΑΡΙΝΑ
9 Π. ΤΑΣΙΟΣ - Α. ΣΑΡΡΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
10 ΡΑΔΙΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://pionieros.gr/
11 ΣΙΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΔΟΥΚΑΣ
12 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΛ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ