Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 851000 Προσχολική εκπαίδευση 1
2 851010 Υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης 5
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 6 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 6 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 6 από 6 επιχειρήσεις
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 Β. ΚΑΡΑΒΙΔΑ , Κ. ΠΡΑΣΣΑΣ Ο.Ε.
2 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. & ΜΠΑΔΙΑΝΟΥΔΗ Μ. Ο.Ε.
3 ΛΕΓΓΕΤΣΗ ΑΝΤ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ
4 ΛΕΓΓΕΤΣΗ ΑΝΤ.ΚΥΡΙΑΚΗ
5 ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΑΙΖΕΙ, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
6 ΠΕΓΓΙΔΟΥ ΣΤ. ΔΗΜΗΤΡΑ
e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ