Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 852010 Υπηρεσίες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 4
2 852011 Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 1
3 852012 Άλλες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 1
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 6 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 6 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 6 από 6 επιχειρήσεις
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ Α. - ΚΑΡΑΦΩΤΙΟΥ Κ. Ο.Ε.
2 Γ. ΚΑΡΑΤΣΑΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
3 ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ Α. - ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΔΗΣ Γ. ΟΕ.
4 ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΑΙΖΕΙ, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
5 ΤΣΟΛΑΚΗ ΝΙΚ. ΘΕΟΔΩΡΑ
e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ