Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΚΑΣΑΠΙΑΝ Χ.ΟΒΑΝΕΣ
Διεύθυνση: ΣΚΡΑ 33, 68200, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Δήμος: ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ
Τομέας / Περιοχή: ΕΒΡΟΥ
Τηλέφωνο: 2552022542
e-mail: kasapian@otenet.gr
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 47524966 Λιανικό εμπόριο σιδήρου και μετάλλων για κατασκευές γενικά 46611109 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων και εξαρτημάτων τους 46741100 Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών 47520000 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα 47524210 Λιανικό εμπόριο χρωμάτων γενικά 47524704 Λιανικό εμπόριο γεωργικών εργαλείων χειρός 47524950 Λιανικό εμπόριο οικοδομήσιμων υλικών γενικά 66221001 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικού συμβούλου 85591907 Υπηρεσίες καθηγητή
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 47524966 Λιανικό εμπόριο σιδήρου και μετάλλων για κατασκευές γενικά
2 47524704 Λιανικό εμπόριο γεωργικών εργαλείων χειρός  
3 47524950 Λιανικό εμπόριο οικοδομήσιμων υλικών γενικά  
4 47520000 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα  
5 47524210 Λιανικό εμπόριο χρωμάτων γενικά  
6 66221001 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικού συμβούλου  
7 85591907 Υπηρεσίες καθηγητή  
8 46611109 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων και εξαρτημάτων τους  
9 46741100 Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ