Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΛΦΑ ΓΑΒΑΝΟΥΔΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Διακριτικός τίτλος: Alpha ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.
Διεύθυνση: Λ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 39, 68100, ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
Δήμος: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Τομέας / Περιοχή: ΕΒΡΟΥ
Τηλέφωνο: 2551038444
Κινητό τηλέφωνο: 6948787474
FAX: 2551038282
e-mail: sales@alphait.gr, adms@alphait.gr
Ιστοσελίδα: www.alphait.gr
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
46181902 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση αναλώσιμων ειδών ηλεκτρονικών υπολογιστών 26200000 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού 46141101 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού 46511003 Χονδρικό εμπόριο δισκετών, μαγνητικών ταινιών και άλλων δίσκων ηλεκτρονικών υπολογιστών 46511005 Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων υπολογιστικών μηχανών 46511009 Χονδρικό εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών 46691508 Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών ηλεκτρονικών συσκευών 47413104 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών τους 47413110 Λιανικό εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών 61104300 Υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω καλωδιακών δικτύων 62011101 Παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας 62090000 Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών 63111100 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων 71121304 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρονικών μελετών κτιρίων 85591906 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή 95111000 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46181902 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση αναλώσιμων ειδών ηλεκτρονικών υπολογιστών
2 62090000 Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών  
3 46141101 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού  
4 26200000 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού  
5 47413104 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών τους  
6 47413110 Λιανικό εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών  
7 62011101 Παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας  
8 85591906 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή  
9 71121304 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρονικών μελετών κτιρίων  
10 63111100 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων  
11 95111000 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού  
12 61104300 Υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω καλωδιακών δικτύων  
13 46691508 Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών ηλεκτρονικών συσκευών  
14 46511003 Χονδρικό εμπόριο δισκετών, μαγνητικών ταινιών και άλλων δίσκων ηλεκτρονικών υπολογιστών  
15 46511005 Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων υπολογιστικών μηχανών  
16 46511009 Χονδρικό εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ