Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Α.Τ.Ε.
Διεύθυνση: ΕΛΑΙΑ, 68007, ΔΙΚΑΙΑ
Δήμος: ΤΡΙΓΩΝΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΕΒΡΟΥ
Τηλέφωνο: 2556051354
Κινητό τηλέφωνο: 6942986456
FAX: 2556051446
e-mail: dimitate@otenet.gr
Ιστοσελίδα: www.dimitriadis-ate.eu
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 08111000 Εξόρυξη λίθων για μνημεία ή κτίρια (οικοδομικών λίθων) 01611009 Υπηρεσίες περισυλλογής και συγκομιδής αγροτικών προϊόντων 08121200 Εξόρυξη λιθόκοκκων, ψιλού χαλικιού και λιθόσκονης· κροκάλων, αμμοχάλικου 09901900 Υποστηρικτικές υπηρεσίες για λοιπές δραστηριότητες ορυχείων και λατομείων π.δ.κ.α. 38112100 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών 38115000 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων ανακυκλώσιμων μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38116000 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα απόβλητα 38323900 Υπηρεσίες ανάκτησης άλλων μη μεταλλικών πρώτων υλών 39001100 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού εδάφους και υπόγειων υδάτων 41201001 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια με τη χρησιμοποίηση ίδιων υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 ν. 2238/94) 41202003 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια με τη χρησιμοποίηση ίδιων υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 ν. 2238/94) 42112000 Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους, εθνικές, επαρχιακές ή διαδημοτικές οδούς, δρόμους εντός οικισμών και άλλες αμαξιτές οδούς ή πεζόδρομους και διαδρόμους αεροδρομίων 42132000 Κατασκευαστικές εργασίες για γέφυρες και σήραγγες 42212100 Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς μεγάλων αποστάσεων 42991900 Άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. 43121000 Εργασίες προετοιμασίας εργοταξίων κατασκευαστικών έργων 43999007 Εργασίες χειριστή μηχανημάτων κατασκευών (χωματουργικών, οδοποιητικών κλπ) 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών 46731658 Χονδρικό εμπόριο φυσικών άμμων 47524950 Λιανικό εμπόριο οικοδομήσιμων υλικών γενικά 47524977 Λιανικό εμπόριο τούβλων, κυβόλιθων, πλακακιών και άλλων κεραμικών ειδών 47524979 Λιανικό εμπόριο τσιμέντου Portland, αργιλικού τσιμέντου, τσιμέντου σκουριών υψικαμίνων και παρόμοιων υδραυλικών τσιμέντων 49411500 Υπηρεσίες οδικών μεταφορών ξηρών εμπορευμάτων χύδην 49411900 Άλλες υπηρεσίες οδικών μεταφορών εμπορευμάτων 77311000 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού 77321000 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών, και μηχανημάτων και εξοπλισμού για έργα πολιτικού μηχανικού 81291200 Υπηρεσίες σάρωσης και απομάκρυνσης χιονιού και πάγου
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 08111000 Εξόρυξη λίθων για μνημεία ή κτίρια (οικοδομικών λίθων)
2 42991900 Άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.  
3 49411900 Άλλες υπηρεσίες οδικών μεταφορών εμπορευμάτων  
4 41202003 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια με τη χρησιμοποίηση ίδιων υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 ν. 2238/94)  
5 41201001 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια με τη χρησιμοποίηση ίδιων υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 ν. 2238/94)  
6 08121200 Εξόρυξη λιθόκοκκων, ψιλού χαλικιού και λιθόσκονης· κροκάλων, αμμοχάλικου  
7 43121000 Εργασίες προετοιμασίας εργοταξίων κατασκευαστικών έργων  
8 43999007 Εργασίες χειριστή μηχανημάτων κατασκευών (χωματουργικών, οδοποιητικών κλπ)  
9 42212100 Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς μεγάλων αποστάσεων  
10 42112000 Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους, εθνικές, επαρχιακές ή διαδημοτικές οδούς, δρόμους εντός οικισμών και άλλες αμαξιτές οδούς ή πεζόδρομους και διαδρόμους αεροδρομίων  
11 42132000 Κατασκευαστικές εργασίες για γέφυρες και σήραγγες  
12 47524950 Λιανικό εμπόριο οικοδομήσιμων υλικών γενικά  
13 47524977 Λιανικό εμπόριο τούβλων, κυβόλιθων, πλακακιών και άλλων κεραμικών ειδών  
14 47524979 Λιανικό εμπόριο τσιμέντου Portland, αργιλικού τσιμέντου, τσιμέντου σκουριών υψικαμίνων και παρόμοιων υδραυλικών τσιμέντων  
15 38323900 Υπηρεσίες ανάκτησης άλλων μη μεταλλικών πρώτων υλών  
16 38115000 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων ανακυκλώσιμων μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
17 38116000 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα απόβλητα  
18 77311000 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού  
19 77321000 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών, και μηχανημάτων και εξοπλισμού για έργα πολιτικού μηχανικού  
20 39001100 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού εδάφους και υπόγειων υδάτων  
21 49411500 Υπηρεσίες οδικών μεταφορών ξηρών εμπορευμάτων χύδην  
22 01611009 Υπηρεσίες περισυλλογής και συγκομιδής αγροτικών προϊόντων  
23 81291200 Υπηρεσίες σάρωσης και απομάκρυνσης χιονιού και πάγου  
24 38112100 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών  
25 09901900 Υποστηρικτικές υπηρεσίες για λοιπές δραστηριότητες ορυχείων και λατομείων π.δ.κ.α.  
26 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών  
27 46731658 Χονδρικό εμπόριο φυσικών άμμων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ