Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: INFORMATICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Διακριτικός τίτλος: INFORMATICA A.E.
Διεύθυνση: 2 ΧΛΜ ΑΛΕΞΠΟΛΗΣ Ν ΧΗΛΗΣ, 68100, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Δήμος: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Τομέας / Περιοχή: ΕΒΡΟΥ
Τηλέφωνο: 2551033733,2551026242
Κινητό τηλέφωνο: 6936138300
FAX: 2551033192
e-mail: info@informatica.gr,t.poulios@informatica.gr
Ιστοσελίδα: www.informatica.gr
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ&ΥΛΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΡΟΜΠΟΤ, ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ&ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.-
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 26200000 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού
2 74900000 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.  
3 62020000 Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές  
4 63110000 Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες  
5 95110000 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού  
6 26201000 Κατασκευή μηχανών πληροφορικής και μερών και εξαρτημάτων τους  
7 47413104 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών τους  
8 47423205 Λιανικό εμπόριο συσκευών κινητής τηλεφωνίας και εξαρτημάτων  
9 62091000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού  
10 85591906 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή  
11 61104300 Υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω καλωδιακών δικτύων  
12 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού  
13 46511000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού  
14 46511009 Χονδρικό εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ