Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΙΑΚ. ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Διεύθυνση: Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 47, 68100, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Δήμος: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΣΧΟΛΗ ΕΚΚΜΑΘΗΣΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΜΠΑΛΕΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ 01/09/97 ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΟΡΟΥ.-
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 85521100 Υπηρεσίες σχολών χορού και διδασκάλων χορού
2 47646503 Λιανικό εμπόριο αθλητικών ειδών γενικά  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ