Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Θ. ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
Διεύθυνση: 2 ΧΙΛ ΑΛΕΞΠΟΛΗΣ ΣΥΝΟΡΩΝ, 68100, ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
Δήμος: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Τομέας / Περιοχή: ΕΒΡΟΥ
Τηλέφωνο: 2551036700
Κινητό τηλέφωνο: 6944391907
FAX: 2551036780
e-mail: polis102@otenet.gr
Νομική μορφή: Ε.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ.-
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 60100000 Ραδιοφωνικές εκπομπές
2 93292000 Άλλες υπηρεσίες θεάματος π.δ.κ.α.  
3 60200000 Τηλεοπτικός προγραμματισμός και τηλεοπτικές εκπομπές  
4 73111901 Υπηρεσίες αφισοκολλήσεων  
5 73121101 Υπηρεσίες διάθεσης χώρου εφημερίδας για καταχώριση διαφημίσεων  
6 35131002 Υπηρεσίες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας  
7 68321301 Υπηρεσίες διαχείρισης που αφορούν αγροτικά, δασικά και παρόμοια ακίνητα  
8 68201202 Υπηρεσίες εκμίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, χωρίς υπαγωγή σε Φ.Π.Α.  
9 72192901 Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων διαδραστικών πολυμέσων (interactive multimedia)  
10 85591908 Υπηρεσίες κατάρτισης μέσω ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών  
11 63911101 Υπηρεσίες παροχής δημοσιογραφικού υλικού ημερήσιου και περιοδικού τύπου  
12 61202000 Υπηρεσίες φορέα για ασύρματες τηλεπικοινωνίες  
13 61102000 Υπηρεσίες φορέα για ενσύρματες (καλωδιακές) τηλεπικοινωνίες  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ