Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Διεύθυνση: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 30, 68100, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Δήμος: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Κινητό τηλέφωνο: 6974353977
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
85591910 Υπηρεσίες παράδοσης ιδιαίτερων μαθημάτων (ΜΟΥΣΙΚΗΣ)
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 85591910 Υπηρεσίες παράδοσης ιδιαίτερων μαθημάτων

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ