Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 319
2 02 Δασοκομία και υλοτομία 23
3 03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 6
4 05 Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη 1
5 07 Εξόρυξη μεταλλευμάτων 1
6 08 Λοιπά ορυχεία και λατομεία 40
7 09 Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης 1
8 10 Βιομηχανία τροφίμων 538
9 11 Ποτοποιία 37
10 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 59
11 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης 63
12 15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 1
13 16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 108
14 17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 12
15 18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 131
16 19 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 8
17 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 42
18 22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 30
19 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 177
20 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων 17
21 25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 288
22 26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 59
23 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 34
24 28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 86
25 29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 8
26 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 7
27 31 Κατασκευή επίπλων 139
28 32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 65
29 33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 284
30 35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 203
31 36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 1
32 37 Επεξεργασία λυμάτων 12
33 38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών 62
34 39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 3
35 41 Κατασκευές κτιρίων 258
36 42 Έργα πολιτικού μηχανικού 187
37 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 994
38 45 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 1.443
39 46 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 4.979
40 47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 8.676
41 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 225
42 50 Πλωτές μεταφορές 10
43 52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 216
44 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 73
45 55 Καταλύματα 114
46 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 2.337
47 58 Εκδοτικές δραστηριότητες 52
48 59 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 34
49 60 Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 44
50 61 Τηλεπικοινωνίες 89
51 62 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 206
52 63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 76
53 64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 36
54 65 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 113
55 66 Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες 281
56 68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 229
57 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 234
58 70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης 337
59 71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 304
60 72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 39
61 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 170
62 74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 121
63 75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 3
64 77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 171
65 78 Δραστηριότητες απασχόλησης 10
66 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 73
67 80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 32
68 81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 140
69 82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 186
70 84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 17
71 85 Εκπαίδευση 310
72 86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 34
73 87 Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος 2
74 88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 26
75 90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 95
76 91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες 3
77 92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 89
78 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 131
79 94 Δραστηριότητες οργανώσεων 12
80 95 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης 261
81 96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 494
82 98 Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών -και υπηρεσιών- για ίδια χρήση 4
e-Επιμελητήριο 1.0.2.111
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ