Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 326
2 02 Δασοκομία και υλοτομία 24
3 03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 11
4 05 Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη 1
5 07 Εξόρυξη μεταλλευμάτων 2
6 08 Λοιπά ορυχεία και λατομεία 40
7 09 Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης 2
8 10 Βιομηχανία τροφίμων 545
9 11 Ποτοποιία 31
10 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 58
11 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης 55
12 15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 1
13 16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 99
14 17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 10
15 18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 127
16 19 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 7
17 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 50
18 22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 27
19 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 172
20 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων 17
21 25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 270
22 26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 58
23 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 34
24 28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 83
25 29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 8
26 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 5
27 31 Κατασκευή επίπλων 141
28 32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 65
29 33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 278
30 35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 197
31 36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 5
32 37 Επεξεργασία λυμάτων 12
33 38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών 73
34 39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 4
35 41 Κατασκευές κτιρίων 254
36 42 Έργα πολιτικού μηχανικού 184
37 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 956
38 45 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 1.381
39 46 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 4.920
40 47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 8.270
41 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 246
42 50 Πλωτές μεταφορές 12
43 52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 229
44 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 76
45 55 Καταλύματα 122
46 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 2.162
47 58 Εκδοτικές δραστηριότητες 47
48 59 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 30
49 60 Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 44
50 61 Τηλεπικοινωνίες 87
51 62 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 195
52 63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 75
53 64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 35
54 65 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 105
55 66 Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες 274
56 68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 231
57 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 220
58 70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης 331
59 71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 286
60 72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 38
61 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 166
62 74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 108
63 75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 3
64 77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 177
65 78 Δραστηριότητες απασχόλησης 11
66 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 70
67 80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 33
68 81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 141
69 82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 194
70 84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 15
71 85 Εκπαίδευση 294
72 86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 32
73 87 Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος 2
74 88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 27
75 90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 81
76 91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες 3
77 92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 82
78 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 129
79 94 Δραστηριότητες οργανώσεων 11
80 95 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης 251
81 96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 475
82 98 Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών -και υπηρεσιών- για ίδια χρήση 3
e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ