Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΣΤΑΥΡΑΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜ. ΣΤΑΥΡΟΣ
Διεύθυνση: ΨΑΡΩΝ 12, 68131, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Δήμος: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Τομέας / Περιοχή: ΕΒΡΟΥ
Τηλέφωνο: 2551080830
FAX: 2551080831
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ Ή ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ.-
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 70221100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης
2 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης  
3 70221700 Υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών  
4 70222001 Υπηρεσίες κατάρτισης προϋπολογισμού επιχείρησης  
5 69201000 Υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου  
6 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών  
7 70221200 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης (εκτός θεμάτων φορολογίας νομικών προσώπων)  
8 70221105 Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ